Transgender Netwerk Nederland is de stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van discriminatie van transgender personen is één van onze meest actuele speerpunten. Ons doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken.


In december 2008 is TNN officieel opgericht. De oprichting kwam tot stand na meerdere netwerkgesprekken tussen diverse transgender-organisaties. Er was namelijk een behoefte aan een landelijke belangenorganisatie voor transgender personen. De overheid deelde die behoefte en subsidieert TNN al sinds haar ontstaan.

 

Voor meer informatie bezoek: https://www.transgendernetwerk.nl/

Het TBW biedt transgenders de mogelijkheid om hun lichamen te verkennen, en zich zelfverzekerder, trotser en meer thuis in hun lichaam te voelen. Nog steeds zijn veel mensen erg onzeker over hun lichaam of vinden het moeilijk om hun lichaam te accepteren, en zijn daardoor niet in staat om het maximale uit hun leven te halen. 

Het TBW wil transgenders tot steun zijn om dit soort trans-issues te overkomen en naar de toekomst te kijken. Voor transgenders zijn er weinig mogelijkheden om te praten over onze lichamen, onze waardering voor onze lichamen, over ons lichaam als onderdeel van onze identiteit, over intimiteit en over seksualiteit. Ook binnen de trans-gemeenschap gebeurt dit vooralsnog nauwelijks. Daarom vindt TBW het belangrijk om de mogelijkheid te bieden over dit soort zaken te praten, in een veilige omgeving.

Voor meer informatie bezoek dan: www.transenbloot.nl/

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale zorg biedt aan mensen met genderdysfore gevoelens en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg scholen en professionals die te maken hebben met een leerling of cliënt met genderdysforie.


De transitie is een ingrijpend traject: voor de persoon zelf en ook voor zijn of haar omgeving. Transvisie Zorg biedt psychologische en psychosociale zorg aan iedereen die te maken krijgt met genderidentiteitsvragen, genderdysforie of transseksualiteit. Het team van Transvisie Zorg bestaat uit maatschappelijk werkers, psychologen en seksuologen


Voor meer informatie bezoek dan: https://www.transvisiezorg.nl/

Patiëntenorganisatie Transvisie richt zich op: mensen met vragen rondom hun genderidentiteit, hun familie, naasten en relevante omgeving en werkt vanuit een visie met een missie, heeft kernwaarden, idealendoelstellingen en beleidsvoornemens. Patiëntenorganisatie Transvisie is opgericht in 2010. Tot 1 januari 2011 maakte het deel uit van een landelijk project van Humanitas. De patiëntenorganisatie is een stichting, met een stichtingsbestuur en statuten. De patiëntenorganisatie ontvangt een subsidie van het ministerie van VWS voor haar activiteiten exclusief de belangenbehartiging. Daarnaast heeft zij inkomsten van donateurs. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Veelal zijn dit ervaringsdeskundige vrijwilligers die op de een of andere wijze gerelateerd zijn aan de doelgroep.


Voor meer informatie bezoek dan: https://www.transvisie.nl/